VIII. postoja – Ljubav Krista trpećega tješi i hrabri Majku Lujzu!

Objavljeno: 10. ožujka 2012.

Ići za Isusom Kristom za Lujzu je značilo da naš život mora biti nastavak njegovog. Nasljedovanje Krista poziva nas da promijenimo svijet siromaha i potlačenih te da aktivno služimo potrebnima.

Trpeći mnogo u svom životu i kušajući trpljenje u životima onih kojima je služila Lujza se spremno poistovjetila sa Mukom Isusovom. Često je potpisivala svoja pisma riječima “ja sam, u ljubavi Isusa Raspetoga”. U trpećem je Kristu Lujza vidjela siromahe. Ljubav prema Kristu i ljubav prema siromasima u njezinoj su duhovnosti bile nerazdvojive.

Poput Lujze i mi doživljavamo razlomljen svijet, svijet trpljenja, obmana, nepravde i ispraznosti. Lujza je znala za osobnu bol i trpljenje, ali je također znala za bol i trpljenje Božjih siromaha.

Otvorila se milosti Božjoj koja je preobrazila njezino uznemireno srce u hrabro i velikodušno, puno suosjećanja, srce koje je snažno voljelo. Srce koje je primalo siromašne, otuđene i napuštene, sve ljude bez nade.

Lujzine riječi: O, moje drage sestre nije dovoljno da smo uključene u služenje siromasima. Nužno je posjedovati istinske i čvrste kreposti za koje znadete da su bitne za dobro izvršavanje djela kojega ste tako sretne da možete raditi. Iznad svega, budite jako blage i uljudne prema vašim siromasima. Znajte da su oni naši gospodari i da ih moramo voljeti s blagošću i istinski ih poštivati.

Molimo s Majkom Lujzom: Bože koji nas ljubiš i s nama suosjećaš daj da se uvijek blago, srdačno, strpljivo i stručno pobrinemo za siromahe, slabe, usamljene, one koji nemaju nade i koji su zlostavljani – za sve. Za taj veliki pothvat milosrdne ljubavi trebamo tvoju velikodušnu milost. Bože budi sa mnom – budi u mojim djelima ljubavi i u načinu na koji ih činim. Amen!


Priredila: S. Stjepanka Stanić


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: