Što je Vinkovska duhovnost?

Sv. Vinko i sv. Lujza bili su mistici koje “nije vodila prividna slika Krista”jer je su vidjeli Krista u siromasima. Tek kada su susreli bolno ljudsko siromaštvo, ljude gladne i željne kruha i riječi, Vinko i Lujza čuli su Kristov glas. Promatrajući siromahe susreli su Krista. Stoga duhovnost sv. Vinka i sv. Lujze možemo sažeti u riječ milosrđe. Milosrdnom ljubavlju osvajali su svijet svojih suvremenika. Njihovo zvanje bilo je: predati se Bogu i “služiti bližnjemu”, i tako biti odgovor na glad za Riječju i za Kruhom. Vinkovska duhovnost jest Krist milosrdni, Krist siromašni, Krist koji trpi, Krist koji ljubi. Krist čije se lice prepoznaje u osobi svakog čovjeka, a posebno u licu siromaha.