Delegatura Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim

Prisutnost sestara milosrdnica u Rimu počinje 1924. godine, kada sestre preuzimaju brigu za domaćinstvo u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

Godine 1935. sestre Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka dolaze i započinju rad u klinici “Mendicini” u Rimu, Centocelle, a godine 1941. kupuju i kuću na istoj lokaciji, gdje je danas središte Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim, osnovane 1. studenog 1959. godine. Sestre su nastojale uvidjeti i osluškivati potrebe ljudi te su otvorile dječji vrtić, u kojem je bilo smješteno tridesetak djece, i dom za starice.

Uz socijalno – karitativnu djelatnost sestre su postupno razvijale i odgojno – obrazovnu djelatnost. Kako je broj djece sve više rastao, osjećala se potreba za izgradnjom i otvaranjem škole godine 1967. Škola je aktivno djelovala sve do 2020. godine, kada je zbog smanjenog broja upisane djece i nakon svih neuspjelih pokušaja da se djelatnost vrtića i dalje nastavi, konačno zatvorena.

Prema statistici 2022. godine Delegatura im 20 sestara u 2 zajednice u Rimu.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: