Delegatura Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim

Prisutnost sestara milosrdnica u Rimu počinje 1924. godine, kada sestre preuzimaju brigu za domaćinstvo u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

Godine 1935. sestre Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka dolaze i započinju rad u klinici “Mendicini” u Rimu, Centocelle, a godine 1941. kupuju i kuću na istoj lokaciji, gdje je danas središte Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim, osnovane 1. studenog 1959. godine. Sestre su nastojale uvidjeti i osluškivati potrebe ljudi te su otvorile dječji vrtić, u kojem je bilo smješteno tridesetak djece, i dom za starice.

Uz socijalno – karitativnu djelatnost sestre su postupno razvijale i odgojno – obrazovnu djelatnost. Kako je broj djece sve više rastao, osjećala se potreba za izgradnjom i otvaranjem škole godine 1967. Škola je aktivno djelovala sve do 2020. godine, kada je zbog smanjenog broja upisane djece i nakon svih neuspjelih pokušaja da se djelatnost vrtića i dalje nastavi, konačno zatvorena.

Prema statistici 2022. godine Delegatura im 20 sestara u 2 zajednice u Rimu.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: