Laičke ustanove

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Hrvatskoj je Udruga sv. Vinka osnovana davne 1858. godine i kontinuirano je djelovala u mnogim hrvatskim krajevima do kraja Drugog svjetskog rata kad zbog komunizma zamire njezina djelatnost. Rad je ponovno službeno obnovljen na blagdan Blagovijesti 1992. godine osnivanjem Konferencije sv. Sebastijana u Rijeci, koja je naziv dobila po najstarijoj crkvici u centru Rijeke u kojoj se u prošlosti djelio kruh sv. Vinka.

Osnovno je poslanje Udruge ublažavanje duhovne i materijalne bijede i promicanje ljudskog dostojanstva i osobne nepovredivosti nemoćnih i siromašnih osoba te osoba s ruba društva u duhu svetog Vinka i blaženog Frederika Ozanama, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili rasnu pripadnost. Udruga također nastoji doprijeti i do osoba kojima nije ugrožena materijalna egzistencija, ali se osjećaju osamljene, napuštene i zaboravljene od uže i šire zajednice, kako bi obnovile i pronašle smisao vlastitog života.

Danas Udruga u Republici Hrvatskoj djeluje pod geslom »Siromaha ne zaboravi, u njemu je Krist« i ima oko 600 članova u 29 konferencija (ogranaka), a sjedište je Udruge u Zagrebu.

 

MARIJANSKA VINKOVSKA MLADEŽ

Marijanska vinkovska mladež (MVM) međunarodna je udruga mladih koja je nastala 1847. prema želji Bezgrešne koja je sv. Katarini Labouré 1830. godine rekla: »Želim da se osnuje udruženje mladeži na koje ću izliti mnoge milosti.« Udruga je tijesno povezana s Društvom čudotvorne medaljice, a prožima ju duh sv. Vinka. MVM uglavnom čine mladi laici od 15. do 35. godine života.

Udruga za uzor ima Mariju, koja je Majka Crkve i koja sve vodi k Isusu. Članovi nastoje razmatrati i živjeti različite aspekte Marijine osobe: ženu vjere, ženu molitve, majku Crkve, službenicu siromaha, posrednicu milosti. Oni evangeliziraju riječju i djelom želeći izvršavati Isusovu zapovijed: »Idite i naviještajte…« u svojoj sredini, ali i u dalekim zemljama, jer svaki je kršćanin misionar.

Poslanje je MVM-a služiti Isusu Kristu prisutnom u najpotrebitijima, pomoći mladima koji su u poteškoćama, raditi na osobnoj formaciji, ujediniti svoje napore s drugima osobito s granama Vinkovske obitelji te po Marijinu primjeru živjeti život pun Boga. Poziv i poslanje članovi žive kroz molitvu, formaciju i posvetu. Posveta se polaže nakon tri godine obećanja u zajednici.

Članovi MVM-a angažiraju se u radu s djecom, mladima, starijim, bolesnima, beskućnicima, nemoćnima, osobama s poteškoćama, pomažu korisnicima kuhinja sv. Vinka, uključeni su u razne humanitarne akcije, u programe duhovnog sadržaja i sl. U svojem radu nastoje slijediti misao sv. Vinka: »Gospodine, ne daj da pored ikoga prođem ravnodušna lica, zatvorena srca, ubrzana koraka.«

Udruga je prisutna u 67 zemalja svijeta i broji više od 100.000 članova, a sjedište Međunarodnog tajništva nalazi se u Madridu, u Španjolskoj. U Hrvatskoj djeluje pod geslom »Po Mariji k Isusu« i ima pet područnih zajednica: Rijeka, Split, Zadar, Kistanje i Zagreb.

 

DEPAUL HRVATSKA

Udruga Depaul Hrvatska osnovana je u studenom 2016. godine u Rijeci i djeluje kao podružnica međunarodnog udruženja Depaul International. Nastala je u suradnji sestara milosrdnica iz Rijeke i međunarodnog udruženja Depaul sa sjedištem u Londonu koje svoje podružnice izvan Velike Britanije ima još u Ukrajini, Slovačkoj, Irskoj, SAD-u i Francuskoj.

Depaul International s radom je započeo 1989. godine u Londonu, kao odgovor na rastući broj beskućnika na ulicama. Osnivači su, uz kćeri kršćanske ljubavi, laici koji žive vinkovsku karizmu.

Djelovanje udruge Depaul Hrvatska usmjereno je primarno na marginalizirane društvene skupine. U Rijeci je preuzela već postojeću djelatnost Kuće utočišta koju su izgradile sestre milosrdnice 2007. godine u sklopu svog samostana. Kuća je bila poludnevni boravak koji je osobama na margini riječkog društva: beskućnicima, ovisnicima, bivšim zatvorenicima, ljudima pogođenim ovrhama, nudila usluge jednog toplog obroka, higijene te posjete po kućama, bolnicama, zatvorima.

Program Kuće utočišta počinje provoditi Depaul Hrvatska koji za ljude ugrožene siromaštvom uz usluge prehrane od tri obroka i higijene nudi i još mnoge čovječne usluge.

U duhu vinkovske karizme koja naglašava suradnju i organiziranu pomoć, Depaul Hrvatska objedinjuje više grana Vinkovske obitelji: Družbu sestara milosrdnica, Udrugu sv. Vinka Paulskog, Marijansku vinkovsku mladež i Misijsku družbu.

Udruga zasad djeluje samo u Rijeci, a cilj joj je i širenje djelatnosti na druge hrvatske gradove.

 

DRUŠTVO ČUDOTVORNE MEDALJICE

Društvo čudotvorne medaljice (AMM) međunarodna je udruga nastala u Parizu 1832. godine kao odgovor na želju Presvete Djevice povjerenu sv. Katarini. Od samih početaka Društvo se munjevito širilo. Godine 1845. podijeljeno je preko 4 milijuna medaljica. Cilj je Društva širiti pobožnost prema Presvetoj Djevici bez grijeha začetoj i širiti samu medaljicu. Evangelizacija je tipično vinkovska: ne samo Božjom riječi, nego i konkretnim djelima. Crkveno priznanje dao je papa Pio X. 1909. godine.

Aktivni članovi registrirani su u evidenciji članova udruge. Obvezni su nositi čudotvornu medaljicu, svaki dan moliti posvetnu molitvu, živjeti sakramentalni život, donositi mir u svoju obitelj i okolinu i činiti djela ljubavi i milosrđa. Ova je grana najbrojnija u Vinkovskoj obitelji i u Hrvatskoj i u svijetu.

U Hrvatskoj društvo djeluje od 2002. godine. Sjedište je u samostanu Marijinih sestara čudotvorne medaljice na Srebrnjaku u Zagrebu.

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: