Redovnička formacija

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje prolazi 5 stupnjeva redovničke formacije: kandidatura, postulatura, novicijat, juniorat i doživotni zavjeti.

Sestre novakinje Provincije Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb, Provincije Majke Dobroga Savjeta – Rijeka, Provincije Navještenja Gospodinova – Split, Provincije Majke Divne – Sarajevo i Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim obavljaju svoj novicijat u Kući matici u Zagrebu, a sestre novakinje južnoameričkih provincija (Provincije Krista Kralja – Argentina i Provincije Marije Kraljice Mira – Paragvaj) u svojim provincijama. 

 

Pet stupnjeva redovničke formacije:

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje, u našoj Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – prolazi ove stupnjeve redovničke formacije:

1. Kandidatura 

2. Postulatura (u trajanju od šest mjeseci do godinu dana)

3. Novicijat (novicijatom započinje redovnički život. Novicijat traje dvije godine, a svrha mu je da Novakinje upoznaju bitne i glavne zahtjeve redovničkog života)

4. Vrijeme privremenih zavjeta – juniorat (u trajanju od pet godina). Zavjeti se nakon završenog novicijata najprije polažu na tri godine, a zatim na daljnje dvije godine.

5. Doživotni zavjeti – do svojeg doživotnog zavjetovanja mlada sestra mora postići jasnu sliku sebe u Crkvi i u svijetu, kao milosrdnica i članica Družbe sv. Vinka Paulskoga.

 

Cilj formacije može se iskazati na sljedeći način:

  • Nastojati pomoći pozvanoj osobi da poziv prihvati slobodno i radosno.
  • Da po primjeru sv. Vinka i sv. Lujze usvoji vrednote i zahtjeve naše karizme.

Redovnički poziv ima značajku radikalnosti i cjelovitosti kako to pokazuje Isusov poziv bogatome mladiću: „Idi, prodaj… dođi i slijedi me.“ (Mt 19, 21)

Poziv uključuje „odricanje od dobara“ da bi se sav život preoblikovao prema vjerskim istinama, i potpuno predao Bogu, živeći samo za Njega i Njegovo kraljevstvo, a u svijesti da Njemu služiti – znači kraljevati.