Redovnička formacija

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje prolazi određene stupnjeva redovničke formacije: kandidatura, postulatura, novicijat, juniorat i doživotni zavjeti.

Sestre novakinje Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, Provincije Majke Dobrog Savjeta – Rijeka, Provincije Navještenja Gospodinova – Split, Provincije Majke Divne – Sarajevo i Delegature Presvetih Srdaca Isusa i Marije – Rim obavljaju novicijat u Kući matici u Zagrebu. Sestre novakinje Provincije Krista Kralja – Argentina obavljaju novicijat u Villa Elisi u Argentini, a novakinje Provincije Marije Kraljice Mira – Paragvaj u Asuncionu.

 

Stupnjevi početne redovničke formacije:

Djevojka koju Gospodin poziva u duhovno zvanje, u našoj Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – prolazi ove stupnjeve redovničke formacije:

1. Kandidatura (srednjoškolska naobrazba)

2. Postulatura (u trajanju od šest mjeseci do godinu dana)

3. Novicijat (novicijatom započinje redovnički život. Novicijat traje dvije godine, a svrha mu je da Novakinje upoznaju bitne i glavne zahtjeve redovničkog života)

4. Vrijeme privremenih zavjeta – juniorat (u trajanju od pet godina). Zavjeti se prvi put polažu na tri godine, nakon završenog novicijata. Tada se zavjeti polažu na daljnje dvije godine, a nakon pet godina juniorata sestra polaže doživotne zavjete.

Do svojeg doživotnog zavjetovanja mlada sestra mora postići jasnu sliku sebe u Crkvi i u svijetu, kao milosrdnica, i članica Družbe sv. Vinka Paulskoga.

Cilj formacije može se iskazati na sljedeći način:

  • Nastojati pomoći pozvanoj osobi da poziv prihvati slobodno i radosno.
  • Da po primjeru sv. Vinka i sv. Lujze usvoji vrednote i zahtjeve naše karizme.

Redovnički poziv ima značajku radikalnosti i cjelovitosti kako to pokazuje Isusov poziv bogatome mladiću: „Idi, prodaj… dođi i slijedi me.“ (Mt 19, 21)

Poziv uključuje „odricanje od dobara“ da bi se sav život preoblikovao prema vjerskim istinama, i potpuno predao Bogu, živeći samo za Njega i Njegovo kraljevstvo, a u svijesti da Njemu služiti – znači kraljevati.

 

Trajna formacija obuhvaća razdoblje cijeloga našega redovničkog života. To je razdoblje od položenih doživotnih zavjeta do četvrte (starosne) dobi sestara.

Završetkom odgojnih razdoblja: kandidature, postulature, novicijata i juniorata nastavljamo svoj redovnički hod živeći iz onoga što su nam prethodne faze redovničkog života ponudile kao vrijednost, ali s trajnim nastojanjem oko napredovanja u redovničkom i milosrdničkom duhu. Na to nas poziva konkretna stvarnost, vrijeme u kojem živimo i koje gotovo svakodnevno pred nas donosi nove izazove, te zahtjeva zrelost i znanje. Trajan odgoj i obrazovanje je potreba našeg vremena jer „tko ne napreduje – nazaduje, gdje nema formacije dolazi do deformacije”.

Za sv. Vinka je temeljna životna motivacija poistovjećivanje s Isusom Kristom, djelovanje poput Isusa Krista: “na duše ne utječu ni filozofija, ni teologija, niti rasprave; potrebno je da Krist bude s nama i mi s njim; da djelujemo u njemu i on u nama, da govorimo kao on nasljedujući njegov duh, kako je on sam bio u Ocu i naučavao ono što je primio…” (Savjeti o. Antoniju Durand 1656.)

 

Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: