Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb

Na dan svog osnutka, 8. prosinca 1932. godine, Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, svoj plodan apostolat vršila je na razne načine: u prosvjetno-odgojnim radom na svim razinama (u školama, obdaništima, dječjim domovima i sirotištima), zdravstveno-karitativnim radom (u bolnicama, domovima za starije i nemoćne te ostalim socijalnim ustanovama), raznim djelatnostima unutar redovničke zajednice.

Nakon Drugog svjetskog rata život redovničkih zajednica poprima sasvim drugo lice. Oduzete su im brojne škole i odgojne ustanove te velik dio imovine pa je sestrama bilo potpuno onemogućeno prosvjetno-odgojno djelovanje. Mnoge su tada ostale bez posla, mnoge su morale svoje redovničko odijelo zamijeniti građanskim i zaposliti se u državnim ustanovama ili se uključiti u župski apostoplat: katehizaciju, vođenje crkvenog pjevanja, uređivanje crkve i vođenje kućanstva svećenicima i redovnicima.

Iako je politička situacija bila vrlo nepovoljna, ipak je na brojne molbe roditelja godine 1975. otvoren u Kući matici u Zagrebu dječji vrtić. Djelovao je ilegalno, tj. bez odobrenja državnih vlasti, sve do godine 1995. Danas je zakonski registriran kao Dječji vrtić „Sveti Vinko“ i sestre se brinu za preko stotinu djece. Zahvaljujući novim društvenim i političkim prilikama, godine 1995. Družba obnavlja i svoju prosvjetnu djelatnost i otvara u Zagrebu Žensku opću gimnaziju s pravom javnosti. Škola danas ima oko 320 učenica. Provincija je, zahvaljujući dobrom Bogu i dobroti ljudi posebno njemačkom karitasu Renovabis, 13. listopada 2007. godine otvorila Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lužnica.

Danas sestre rade u bolnicama i domovima za starije i nemoćne u domovini i inozemstvu, poučavaju djecu vjerskim istinama u školama i na župama, rade u raznim crkvenim ustanovama.

Tražeći nove oblike milosrdničkog djelovanja u duhu svetog Vinka i potrebama vremena, Vrhovna uprava Družbe i Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb prepustila je veliko imanje i dvorac u Lovrečini kod Vrbovca na raspolaganje bivšim ovisnicima u zajednici Cenacolo. U zagrebačkom samostanu u Frankopanskoj ulici, u našem Duhovno-kulturnom centru Marijin dvor, Lužnica, te po brojnim župama, sestre nastoje organizirati susrete djevojaka, kako bi im kroz molitvu i meditaciju pomogle odabrati pravi životni put.

Provincija Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb, prema statistici 2022. godine, ima 203 sestre s doživotnim zavjetima. Djeluje na području Zagrebačke i Đakovačko-osječke nadbiskupije, Požeške, Varaždinske, Bjelovarske i Sisačke biskupije, te izvan granica Hrvatske – u Bugarskoj, Njemačkoj, Kanadi, te na Salomonskim Otocima.

Web sjedište Provincije: www.milosrdnice-zagreb.hr


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Kroz svoju dugu povijest sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, te dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (31. 12. 2020.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluje 621 sestra, u 85 zajednica, u 12 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Italija, Njemačka, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe, te iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima našeg vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet, koji pruža nove i bolje mogućnosti, te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: