Sveti Vinko Paulski

Utemeljitelj Misijske družbe lazarista i družbe Kćeri kršćanske ljubavi i Dobrovoljnih bratovština

Rođen je u Pouyu, u pokrajini Gaskonji u Francuskoj, 24. travnja 1581., zaređen je za svećenika 23. rujna 1600. u Château l’Eveque. Najprije je bio župnik u Parizu, zatim kapelan obitelji Gondi. Potpuno se posvetio pomoći i služenju siromasima i u tu je svrhu osnovao Misijsku družbu kojoj je povjerio zadaću odgajanja svećenika. Osim toga, u suradnji sa sv. Lujzom de Marillac osnovao je Kćeri kršćanske ljubavi.

Umro je u Parizu 27. rujna 1660. Blaženim je proglašen 13. kolovoza 1729., a svetim 16. lipnja 1737. Papa Leon XIII. proglasio ga je zaštitnikom svih karitativnih djela u cijelom svijetu. U liturgiji se slavi 27. rujna.

Pročitaj više


Sveta Lujza de Marillac

Suutemeljiteljica družbe Kćeri kršćanske ljubavi i prva poglavarica (1633.-1660.)

Rođena je 12. kolovoza 1591., udala se za Antuna Le Gras 5. veljače 1613., udovicom je ostala 21. prosinca 1625., zavjetovala je udovištvo i za duhovnog vođu izabrala sv. Vinka Paulskog. Pod njegovim vodstvom predala se posve pomaganju siromasima i osnivanju i vodstvu bratovština kršćanske ljubavi. Zajedno sa sv. Vinkom osnovala je družbu Kćeri kršćanske ljubavi 29. studenoga 1633. godine.

Umrla je u Parizu 15. ožujka 1660. Blaženom je proglašena 9. svibnja 1920., a svetom 11. ožujka 1934. 10. veljače 1960. papa Ivan XXIII. proglasio ju je nebeskom zaštitnicom svih onih koji vrše djela kršćanske ljubavi.

U liturgiji se slavi 9. svibnja.

Pročitaj više


Kardinal Juraj Haulik

Prvi zagrebački nadbiskup, utemeljitelj samostana sestara milosrdnica u Zagrebu

Juraj Haulik rodio se u Trnavi u Slovačkoj 20. travnja 1788. godine. Plemenitaškog je roda obitelji Jurja Haulika i Klare Rapkay. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, gimnaziju u Ostrogonu, a teološku izobrazbu stječe u Trnavi i Beču. Za svećenika je zaređen 1811. godine. Školuje se uz rad te stječe doktorat teologije na peštanskom sveučilištu 1819. godine.

Kardinal Juraj Haulik svoj plodan i plemeniti život završava u Zagrebu 11. svibnja 1869. godine. U zagrebačkoj katedrali u desnoj strani lađe stoji poprsje kardinala Jurja Haulika. U kamenu uklesani natpis govori nam da tu počiva „Čovjek znamenit po dobru glasu, a još znamenitiji po izvršenim djelima“.

Pročitaj više


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: