Djelatnosti Družbe

Mi sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga s Kućom maticom u Zagrebu, u duhu svojih Utemeljitelja, posvećujemo svoj život osobama koje su u potrebi, posebno siromasima. Kroz svoju povijest i danas u tu svrhu razvile smo:

 • Prosvjetno-odgojne djelatnosti
 • Socijalno-karitativne i zdravstvene djelatnosti
 • Župske djelatnosti
 • Djelatnosti u crkvenim i drugim ustanovama

Čitav naš rad u skladu s našom karizmom prožet je dobrotvornošću. U svijetu zahvaćenom globalizacijom, te velikim i naglim promjenama, naš se rad prilagođava novim potrebama vremena, mjesta, kulture i situacija u kojima živimo. Svjesne smo da su se starim oblicima siromaštva pridružili novi:

 • očaj besmisla
 • zabluda droge
 • napuštenost u starijoj dobi i bolesti
 • marginalizacija i društvena diskriminacija
 • raščovječenost društva i gaženje prava ljudske osobe …

Stoga nastojimo u skladu s karizmom naših svetih Utemeljitelja vršiti konkretna djela milosrđa onima koji su je danas najpotrebniji.

Neke od službi kojima se trenutno posvećujemo:

 • Siromasi i beskućnici
 • Starije osobe
 • Mladi
 • Djeca
 • Zdravstvo
 • Žene
 • Ovisnici
 • Pastoral
 • Zatvorenici
 • Iseljenici i prognanici
 • Misije

SIROMASI I BESKUĆNICI

U našem radu s beskućnicima pružamo im svoje poštovanje, prijateljstvo i služenje koje ih ne osuđuje već u njima gleda trpeće udove našega Gospodina Isusa Krista. Nastojimo im pružiti sve potrebne usluge kako bi se sami osjećali vrijedni i kako bi se ponovno mogli uključiti u društvo. Jednostavno rečeno: nastojimo im vratiti samopoštovanje i dostojanstvo osobe.

Služenje uključuje:

 • Pučke kuhinje
 • Zdravstvenu skrb
 • Odjeću, obuću
 • Traženje posla
 • Pravnu pomoć
 • Program borbe protiv nepismenosti i vrednovanja samog sebe
 • Centri za odvikavanje od ovisnosti
 • Pomoć siromašnim obiteljima s brojnom djecom

 

STARIJE OSOBE

Poziv na nasljedovanje Krista dar je Trojstva za cijeli Božji narod. Posvećene osobe primile su za dobro Crkve poziv na novo i naročito posvećenje koje ih obvezuje da oduševljenom ljubavlju žive onako kako je živio Krist. Zbog svega toga posvećujemo se službi starijih osoba:

 • U kućama
 • U staračkim domovima i institucijama koje se brinu za starije osobe
 • U župama

 

MLADI

Mladi su često izloženi lošem utjecaju društva, medija i raznih tržišnih ponuda. Vrlo često se u globalnoj tržnici ponude i potražnje gube. Mladi imaju potrebu da budu potaknuti na uzvišene ideale radikalnog nasljedovanja Krista i na duboke zahtjeve svetosti. Ako ih se vrednuje tada su velikodušni i oduševljavaju se za dobro. Oni su nada naše sutrašnjice. Svjesne toga, darujemo im svoje vrijeme i svoju ljubav:

 • U školama i internatima
 • U pastoralu mladih
 • U pastoralu zvanja
 • U katehizaciji
 • U radu s vinkovskim misionarima laicima (Marijanska vinkovska mladež)

 

DJECA

Radimo za dobro djece na različite načine:

 • U vrtićima i osnovnim školama
 • U programima podrške roditeljima i obiteljima
 • U župnom pastoralu
 • U centrima za djecu s posebnim potrebama
 • U dječjim bolnicama

 

 ZDRAVSTVO – BOLNICE

Budući da je zdravlje primarna potreba svake osobe ono je i jedno od naših prioriteta. Stoga radimo u:

 • Službi bolnica, klinika i hospicija
 • U njezi bolesnih sestara zajednice
 • U bolničkim crkvama i kapelama
 • U ambulantama i dispanzerima

 

ŽENE

Žene čine pedeset posto stanovništva. No u brojnim kulturama i društvima su obescijenjene i nemaju ono mjesto u društvu koje im pripada. Pružamo im pomoć u:

 • Prihvatilišta za žene
 • Promicanje dostojanstva žene u društvu
 • Projekti samovrednovanja za žene

 

OVISNICI

Budući da nemamo stručnih sestara za rad s ovisnicima o drogi, kojih je iz dana u dan sve više i više, odlučile smo se indirektno uključiti u borbu protiv tog teškog poroka današnjice. U tu svrhu ustupile smo svoj samostan i imanje u Lovrečini zajednici Cenacolo koju vodi s. Elvira Peruzzi.

 

PASTORAL

U izazovima današnjeg vremena nastojimo naviještati životom i riječima ljepotu siromaštva duha i čistoće srca koje čovjeka čine slobodnim za služenje braći, te poslušnosti koja daje trajnost plodovima ljubavi.

Dobar pastir koji daje život za svoje ovce je Krist. On je središte i polazna točka našeg pastorala u kojem se usredotočujemo na: OSLUŠKIVANJE potreba vremena i ljudi kojima smo poslane. SOLIDARNOST s onima koji su u potrebi. DJELATNA LJUBAV prema svakom čovjeku-potrebniku, koju želimo posvjedočiti djelima i riječima na maštovit način, u skladu s karizmom Utemeljitelja, (možda je bolje: kako bismo bile) da budemo epifanija Božje ljubavi u današnjem svijetu. Da bismo postigle te ciljeve posvećujemo se:

 • Župnom pastoralu: katehizacija, priprema za sakramente, liturgija, briga za osobe koje su u žalosti zbog smrti bliske osobe, koordinacija u župama bez svećenika.
 • Pastoral bolesnika: bolničke kapele, domovi za starije osobe, posjet bolesnicima po kućama i općenito starije i usamljene osobe
 • Pastoral škola i mladih u različitim situacijama
 • Pastoral osoba na rubu društva: zatvorima, siromaha, beskućnika, prognanika.
 • Duhovno praćenje raznih laičkih vinkovskih udruga, konferencija, vinkovske mladeži.
 • Hagioterapija

 

ZATVORENICI

Neke sestre, uz svoju redovitu službu, posjećuju zatvorenike i navješćuju im Božju Riječ.

 

ISELJENICI I PROGNANICI

Naša Družba želi razmišljati o vlastitim karizmama i tradicijama kako bi ih stavila u službu novih granica evangelizacije. To znači biti bližnji progna­nima, iseljenicima te svim osobama koje podnose svakojaka trpljenja zbog ratnih ili bilo kojih drugih stradanja i okol­nosti u kojima se nalaze. Nadahnuta evanđeljem Kristovim i naša Družba želi prognanima i izbjeglima dati novi polet i posvjedočiti evanđeosku nadu

 

MISIJE

Crkva je po svojoj naravi misionarska. Stoga služenje Evanđelju nade putem ljubavi koja evangelizira zadaća je i odgovornost sviju. Odatle se rađa, u poslušnosti Kristovoj zapovijedi, misionarski polet ad gentes, koji svaki svjesni kršća­nin dijeli s Crkvom. Svjesna toga i naša Družba u svojim članovima nastoji razvijati misijski duh, te surađivati u misijskom radu Crkve u:

 • Služenju starijim i bolesnim misionarima
 • Sudjelovanju u karitativnim akcijama za misije
 • Katehizaciji, pripremi za sakramente
 • Odgoju i obrazovanju djece i mladih
 • Brizi za siromašne