Sestra M. Karla Ivančić obranila doktorski rad

Objavljeno: 21. studenoga 2020.

Sestra Marija Karla Ivančić, članica naše Družbe (Provincije Bezgrješnog Začeća BDM – Zagreb) obranila je doktorski rad pod naslovom „Hrvatska zajednica Bračnih susreta u svjetlu postkoncilske teologije o braku i obitelji“ u petak 20. studenoga na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad u fokusu znanstvenog istraživanja ima pokret Bračnih susreta, osobito njegovu metodologiju rada s naglaskom na Hrvatsku zajednicu Bračnih susreta i njeno djelovanje.

Prvo poglavlje uz povijesni prikaz nastanka novoga pokreta u Katoličkoj Crkvi u Španjolskoj, Encuentro Conyugal (Bračni susreti) pruža uvid u jedan širi okvir u kojem se mogu promatrati pastoralna gibanja u Europi vezana uz brak i obitelj prije Drugoga vatikanskoga koncila. Temeljna je polazišna točka potreba za novom vrstom pastorala koji je bio iniciran od vjernika laika, a u svrhu bračne duhovnosti koja je usmjerena na obnovu Crkve i svijeta.

Drugo poglavlje prikazuje pretkoncilsko teološko-pastoralno ozračje koje se iščitava iz crkvenih dokumenata kojima se je utvrđivao nauk Crkve o sakramentu ženidbe te u svjetlu koncilskih i postkoncilskih dokumenata, kao i dokumenata Hrvatske biskupske konferencije stavlja naglaske i sintetizira nauk Crkve o braku i obitelji.

Treće poglavlje prikazuje strukturu Pokreta i metode kojima Bračni susreti ostvaruju viziju, poslanje i karizmu zajednice te promiču duhovnost, evangelizaciju, odnos, dijalog, zajednicu, međusobnu povezanost sakramenta ženidbe i sv. reda, te ekumenizam. Temeljno polazište za kritičko teološko-znanstveno propitkivanje metodologije Bračnih susreta u svjetlu postkoncilskoga učenja o braku i obitelji su dokumenti Bračnih susreta.

Četvrto, posljednje poglavlje temelji se na teorijskom i svojevrsnom empirijskom dijelu u kojem se donose statistički podaci Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  kao i rezultati anketnog upitnika. Prvi dio obuhvaća početke razvoja obiteljskoga pastorala u Republici Hrvatskoj tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća, te ponovni procvat Bračnih susreta u Europi u čiji kontekst spada i povijest Hrvatske zajednice Bračnih susreta. Detaljno je prikazana struktura Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  osobito aktivnosti koje Zajednica nudi bračnim parovima poslije Bračnog vikenda. U drugome se dijelu ovoga poglavlja na temelju arhivskih podataka  Hrvatske zajednice Bračnih susreta, donose kvantitativni statistički podaci koji se odnose na sudjelovanje bračnih parova, svećenika i redovnica u vikend programima Bračnih susreta.

U zaključku je istaknuto kako su potvrđene se postavljene hipoteze, a rezultati znanstvenog istraživanja pridonose boljem poznavanju poslanja Zajednice Bračnih susreta kao jednom od čimbenika pastorala braka i obitelji u Hrvatskoj, kao i njezin aktivni angažman u očuvanju i promicanju vrednota kršćanskog braka.

U Povjerenstvu za obranu rada bili su: prof. dr. sc. Josip Šimunović – predsjednik, izv. prof. dr sc. Nikola Vranješ – mentor-član te doc. dr.sc. Stanislav Šota – vanjski član. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se uz manji broj sudionika.

Životopis

Sestra M. Karla, Slađana Ivančić rođena je 29. rujna 1975. godine u Varaždinu. Osnovnu školu završila je u Ludbregu, a srednju 1994. u Varaždinu. U radnom odnosu bila je od 1994. do 2000. godine kada ulazi u samostan Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu.

Prve redovničke zavjete položila je 2003. godine te upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala 2008. godine kada polaže i vječne zavjete. Od 2008. radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi te župnome pastoralu djece i obitelji. U mjestima svoje službe (Zagrebačka, Sisačka i Varaždinska biskupija) uključena je u pastoral za duhovna zvanja Provincije Bezgrješnoga začeće BDM – Zagreb. Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata upisala je 2011. godine na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Licencijatski rad na temu Obitelj kao kućna Crkva u demokratskoj Hrvatskoj izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Balobana i obranila 2017. godine. Sudjeluje u Hrvatskoj zajednici Bračnih susreta od 2015. godine. U radu u župnome pastoralu, uz župnu katehezu, organizira duhovne obnove za roditelje, djecu i mlade. Trenutno radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi u Ludbregu i u župnome pastoralu.


Za potrebnike našeg vremena

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga – Zagreb

Tijekom svoje duge povijesti sestre su u Hrvatskoj i diljem svijeta razvile plodnu socijalno-karitativnu i odgojno-obrazovnu djelatnost. U tu svrhu podizale su bolnice i domove za njegu bolesnika i staraca, dječje vrtiće, pučke i razne druge škole za odgoj djece i mladih.

Prema zadnjoj statistici (30. 6. 2023.) Družba ima šest provincija i jednu delegaturu, u kojima djeluju 572 sestre, u 77 zajednica, u 10 zemalja svijeta (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Bugarska, Italija, Austrija, Kanada, Argentina, Paragvaj i Salomonski Otoci).

Ma gdje bile, sestre se danomice trude sačuvati izvorni duh Družbe i iz ljubavi prema Bogu otvarati svoje srce potrebnicima svoga vremena.

Pročitaj više

Ustanove

Milosrdna ljubav osvaja svijet

Djelatnost

U skladu s poslanjem Družbe ‒ širiti milosrdnu ljubav, sestre nastoje služiti svim potrebnicima a posebice siromasima. Zato su u izazovima vremena maštovite u ljubavi te prema svojim mogućnostima nastoje biti osjetljive ne samo na stare već i na nove oblike siromaštva.

Djelotvornom snagom ljubavi, praštanja i pomirenja sestre nastoje izgraditi u pravdi svijet koji pruža nove i bolje mogućnosti te se trude uvijek i u svim prilikama promicati dostojanstvo ljudske osobe.

Da bi bolje i potpunije postigla svrhu apostolata i apostolskog poslanja, Družba je osnivala vlastite ustanove njegujući u njima duh utemeljiteljâ.

Na području Hrvatske djeluju ove ustanove: