Slavlje ulaska u postulaturu u Bumi

8. rujna 2018.

Na blagdan Male Gospe, u kapeli edukacijskog centra „Majka Lujza“ u Bumi, prve dvije kandidatice sa Salomonskih Otoka Jeanear Nauta i Sylvester Afea, koje su prije godinu dana stupile u našu nedavno otvorenu misijsku zajednicu, službeno su započele postulaturu. Duhovnu obnovu i svečano euharistijsko slavlje u 17 sati predvodio je vlč. John Adai. Na kraju svete mise bio je svečani čin ulaska u postulaturu i proglašenje učiteljice postulantica. Vrhovna zamjenica s. M. Jelena Ikić predala je postulantice u ruke novoimenovane učiteljice s. Magdalene Marić, koja je s pouzdanjem u Božju pomoć, preuzela obvezu „da, u skladu s Formativnim planom Družbe, postulantice odgaja i poučava te u svemu za njih skrbi“ (čl. 115. naših Konstitucija). Ulaskom u postulaturu postulantice su počele bližu pripravu za život u Družbi, kojoj je glavna svrha da steknu potrebno vjersko znanje i temeljne pojmove o redovničkome životu te da se postupnim odvajanjem od života u svijetu primjereno priprave za primanje u život novicijata.

Molimo da Gospodin svojim blagoslovom prati rast ove naše male misijske zajednice i obdari ju brojnim duhovnim zvanjima kako bi se Vinkovo djelo milosrdne ljubavi nastavilo i širilo po domaćim duhovnim zvanjima.